Norske verdier eller klansamfunn?

 

“Det finnes norske politikere som tror at [] nasjonalstaten bygget på norsk identitet og norske verdier er en farlig og gammeldags innretning som vi må kvitte oss med.”                                                                                                                                   “Erkjennelsen av at Norge er et land og at vi har norske verdier [] blir sett på som årsaken til rasisme, diskriminering, utestengelse, hat og splid.”                                                                                                                                                                                   ” –  nasjonalstatene [] skal etterhvert forsvinne og erstatttes av et globalistisk verdensfellesskap hvor identiteten din skal knyttes til hvilken rase, folkeslag, religion eller kultur du kommer fra [].”                                                                                                                                    “Du har slike samfunn i hele Afrika.                                         Folk hopper i sjøen for å slippe unna.”

Denne har blitt lagt ut før og ble veldig populær! Her er den i ny og forfrisket utgave!

Mange ting vi regner for norske kommer fra andre deler av verden.

Poteten f.ks., er fra Peru. Og bunaden er satt sammen etter inspirasjon fra gamle europeeiske hoffdrakter og 1890-tallets kjolesnitt fra London og Paris. Vi spiser gjerne pizza, som regnes som en italiensk nasjonalrett, og nyter gjerne alkohol, som er et arabisk ord, og da gjerne akevitt, som kommer av latin – aqua vita – livets vann.

Noen av de få tingene som er opprinnelig norske, er Rottefella-bindingen og ostehøvelen.                                                                                                                                    Men hverken skibindingen eller ostehøvelen er norske verdier.

Det er heller ikke bunaden, poteten eller akevitten.

Alle dette er bare ting, gjenstander som vi har gitt en plass i vår kultur, som er en del av norsk hverdag og fest.

Men de er ikke norske verdier.

En verdi er en forestilling eller en oppfatning om hva som regnes som godt, fint, moralsk riktig og prisverdig.                                         

Når et samfunn deler slike verdier, kalle de felles verdier eller grunnleggende verdier i et samfunn.

Mange av de egenskapene som regnes i Norge som norske verdier deler vi med andre land og samfunn.

I Japan regnes, som i Norge, f.ks. ærlighet og pålitelighet som noe svært prisverdig. Idéen om demokratiet – tinget – deler vi f.ks. med England, som har verdens eldste parlament som har vært i kontinuerlig drift frem til idag. Forestillingen om at ingen er mer verdt enn andre fordi de er adelige, tilhører en bestemt religion eller har en posisjon i samfunnet, deler vi med noen få land.

Mange gjenstander i vår kultur har vi fått fra andre land og kulturer, og noen har vi gitt videre.

Slik er det også med de norske verdiene som har kommet til oss en gang, og som igjen har inspirert andre land.

Draktmoten som ligger til grunn for bunaden kommer utenfra. Det gjør den ikke mindre norsk. Den har blitt gjort norsk i Norge.

Akkurat som japanerne og islendingene har tatt  ord utenfra og gjort dem til  japanske og islandske ord.

Sånn er det med norske verdier også.                                              Norske verdier blir ikke mindre norske av at de kom utenfra en gang eller at vi deler dem med andre land.                                                     Norske verdier tilhører ikke “egentlig” andre land og kulturer.

Dette er viktig å forstå.

For nå foregår det en populær og nokså tomhjernet diskusjon som går ut på å resonnere seg frem til at det egentlig ikke finnes norske verdier  – eller kultur, altså ingen spesifikke norske verdier eller norsk  kultur, –  fordi opprinnelsen til mye av dette er kommmet utenfra fra andre land – slik som poteten og bunaden.

Dette er dumt, farlig og fullstendig misforstått. Norske driver på med dette for å vise hvor tolerante de er overfor folk fra andre land og samfunn.

De “fratar” seg selv sin egen kultur og sine egne verdier, fordi de tror at ved å vedkjenne seg disse egne verdiene, sårer de mennesker fra  andre land og samfunn. De ønsker å “gi tilbake” disse verdiene til andre land og kulturer. 

Som om det var kulturskatter fra et gravrøveri.

Man har faktisk begynnt å se på kulturen og verdiene på samme måte som man i min bransje ser på opphavsrett. For å finne ut hvem de “egentlig  tilhører”.

Dette kalles identitetspolitikk og det er dette som er årsaken til at f.ks. Siv Jensen “ikke fikk gå i” indianerdrakt.

Identitetspolitikken går i grove trekk ut på å nekte europeere retten til å ta opp i seg andre kontinenter og samfunns kulturer og verdier. Siden de ikke har opphavsretten til disse.

Det er som å nekte folk å se en film de ikke har laget selv.

I min jobb snakker vi om opphavsrett – altså om hvem som lagde verket – fks. bøkene eller filmene.                                                             Jo Nesbø har f.ks. opphavsretten til sine verk – altså sine bøker.          Hensikten med å stadfeste opphavsrett  er å unngå at andre enn opphavspersonen krediteres, og for å stadfeste hvem som har rett til å selge eller overdra rettighetene for videresalg/kommersiell utnyttelse som det heter –  fordi det er mange som tjener penger på en bok eller en film – et verk – og mange som bestemmer hvordan boken eller filmen – verket skal brukes.

Å stadfeste opphavsrett er viktig og nødvendig i vår bransje.

Men å diskutere verdier og forestillinger som har gått inn i språket og bevisstheten som forestillinger og sannheter hos et folkeslag, på samme måte som man diskuterer opphavsrett til en bok eller en film, er fullstendig misforstått og ender selvsagt på trynet med at man kommer frem til hvem det egentlige “opphavslandet” er og at det derfor er “ingenting” som er norsk hverken når det gjelder verdier eller kultur –  fordi det var et annet land som tenkte tanken først, eller fordi tanken eller verdien deles med en annen kultur.

Altså at det finnes egentlig ingen norske verdier.  Eller ingen verdier som er norske.

Hvis vi skal gå utifra dette, har vi da altså ingenting felles som tilhører vårt land, vårt folk.                                                                        Ingenting som knytter oss sammen til et samfunn.                                 Ingenting som gjør oss til nordmenn.                                                          Ingenting som gjør at vi kan samarbeide med hverandre på tvers av våre særegenheter og kulturforskjeller –  altså samarbeide om å drive et samfunn.

Dette er en overraskende dum og farlig tanke. Det  er en type tanke man kommer frem til på student-nachspiel.

Den hører ikke hjemme blandt voksne edru mennesker, og hvertfall ikke blandt folk som skal styre landet.

Det er også en uhyggelig, stupid og nedbrytende tanke.

Når vi tror at tankene våre ikke er våre egne  fordi poteten er fra Peru, behøver vi heller ikke ta noe ansvar for å ta vare på disse tankene eller verdiene.                                                                                De er jo ikke våre egne.                                                                             Det er ikke vi som eier dem.                                                                                                                                     Når man slutter å ta vare på noe, verne om noe og vedlikeholde noe, være stolt av å være en del av, da faller det sammen og går istykker.

Og det er dette som er hensikten med å bryte ned forestillingen om at et land eller en stat har egne verdier som et felles grunnlag og identitet. Hensikten er at landene eller nasjonalstatene skal svekkes og gå i oppløsning.                                                                                      Landene, nasjonalstatene, som selvstyrte enheter, skal etterhvert brytes ned og erstatttes av et globalistisk verdensfellesskap hvor identiteten din skal knyttes til hvilken rase, folkeslag, religion eller kultur du kommer fra istedet for hvilket land eller stat du er borger av.

Identiteten og tilhørigheten din skal knyttes til stamme, rase, klan eller religion fremfor å knyttes til landet du er borger av.

Det finnes norske politikere som tror at dette er fremtiden. Som tror at nasjonalstaten bygget på en norsk identitet og norske verdier er en farlig og gammeldags, fremmedfiendtlig innretning som vi må kvitte oss med. Som tror at de ved å rive ned nasjonalstaten og den nasjonale identiteten vil skape en globalistisk økososialistisk verdensomspennende hippiefestival uten grenser, rasisme og krig.

For dem er dette kanskje en vakker tanke. En tanke om en verden hvor menneskene lever sammen i grenseløs toleranse kjærlighet og  fred.                                                                                                                En verden hvor det lekende menneske vandrer med sin hyrdestav og finner venner overalt.                                                                                  En verden av vennlige hippier på kontinuerlig interrail.

En tanke som bare velstående trygge priviligerte mennesker omgitt av oljeinntekter, redningsvester og fargerike sykkelhjelmer kunne tenkt ut.

I realiteten en tanke som gjerder mennesker inn i raser og religioner, kulturer og etniske grupper.                                                   En tanke som styrker tilknytningen til etnisitet og kultur og svekker tilknytningen til staten eller landet.                                                             En tanke som styrker tilhørigheten til rase og religion, klan og kultur, fremfor felleskapet og samarbeidet på tvers av dette.                       Som skaper et samfunn der staten ikke lenger styrer, men klanen kontollerer.                                                                                                                                                      Du har slike samfunn i hele Afrika.                                                             Folk hopper i sjøen for å slippe unna.

Når vi ikke lenger deler et samarbeid om landet eller staten – med et felles verdigrunnlag som grunnlag for vårt rettsystem,  men istedet kjemper for hvem som har rett til å iføre seg eller bruke den enkelte rase eller kulturs symboler, som har rett til å få være med i religionens og klanens felleskap, kommer vi tilbake til steinalderens stammesamfunn.                                                                                            Til klansamfunnet slik vi kjenner det fra Somalia og Afghanistan.      Til gjengenes L.A. og Chicago.                                                                       En verden der pengene og makta rår, og menneskenes verd er lite.

En får lyst til å spørre de begeistrede hvitvinsglobalistene, verdensborgerne og fredsfyrstene om det er dit vi vil.

Det er altså blitt populært å se på og å bekjempe nasjonalstaten og den nasjonale identiteten som et fascistisk, nasjonalsosialistisk, rasistisk og diskriminerende prosjekt.                                              Erkjennelsen av at Norge er et land og at vi har norske verdier som vi må samle oss om i dette landet, blir sett på som årsaken til rasisme, diskriminering, utestengelse, hat og splid. 

Det er en farlig misforståelse, som er i ferd med å bre seg.                                                                                                                           For sannheten er at det er de norske verdiene og vår identitet som norske borgere, som er nettopp den plattformen som gjør det mulig for oss å drive et land, å ta vare på et samfunn og samarbeide  om det – på tvers av rase og religion, kultur og folkeslag.

Så derfor, hvis vi skal kunne samarbeide om drive dette landet videre, er vi rett og slett nødt til å skjære gjennom disse stupide mellomfagsnachspiel-debattene. Vi er nødt til å sette foten ned for indoktrinert vrøvl og tankeløse læresetninger.

Vi må si at:     Jo, de verdiene vi regner for norske er norske, for det har vi gjort dem til. De tilhører oss i Norge og de er det vi bygger vårt samarbeid på.                              

Våre norske verdier er norske.                                                            De tilhører landet som har tatt dem til seg og bygget på dem og tatt dem inn  sine tanker.                                                                                       Så enkelt er det.                                  

Gir vi slipp på de norske verdiene og tanken om Norge som et land, en nasjonalstat, og på vår identitet som nordmenn, sier vi samtidig farvel til muligheten til leve i et av verdens få fredelige flerkulturelle samfunn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gammel narr

 

Frisøren og nazisten

Dette innlegget, som retter kritikk mot nazismen, er blitt sensurert og fjernet fra Facebook.                                                                                                                                                  Siden nettavisen.no godtar kritikk av nazismen, kan du se innlegget i sin helhet her.

Det  var en gang en liten jødisk frisør.
Han hadde en liten barbersalong i en fredelig gate og akkurat mange nok faste kunder og akkurat passelig nok å gjøre.

Men den jødiske frisøren var redd.
I det siste hadde det kommet et nytt parti i landet hans. NSDAP. Frisøren likte ikke NSDAP.
NSDAP imponerte mange med sine flotte uniformer og oppvisninger. Men den lille jødiske frisøren visste hva de stod for.
Dette var folk som ønsket å kvitte seg med folk som ham.
Idag vet vi alle at han hadde all grunn til å være redd.
Men slik var det ikke på den tiden.

En dag kom det en offiser inn i salongen hans. En høy flott mann i imponerende SS-uniform.
Han så seg nysgjerrig rundt i den vesle salongen. Så sa han at han ville farge håret, og spurte, med sin mest innsmigrende stemme om den vesle jødiske frisøren hadde en time ledig.

Den jødiske frisøren var redd. Men han var også modig.
Jeg vil ikke ha kunder som deg i salongen min, sa han rett ut, jeg vil ikke ha folk med slik uniform i min salong!
SS-offiseren måpte. Han ble overasket over at noen våget å nekte ham noe.
Han ble  rasende, smelte med døren og gikk.

Utenfor salongen satte han seg til å gråte og jamre seg. Folk som kom forbi lurte på hva han gråt så sårt for.

Jeg blir diskriminert for min tro !!! gråt SS-offiseren. Jeg tror på NSDAP og jeg kler meg slik i denne drakten for å vise tilhørighet til min tro, hulket han.
Og nå får jeg ikke time hos frisøren! Jeg vil ikke ha slike som deg med slik uniform i salongen min! sa frisøren til meg!

Folk begynnte å synes synd på den stakkars SS-offiseren, som ble så skammelig behandlet.
Ikke fikk han gå kledd slik han ville og han ble nektet hos frisøren på grunn av sin tro! Ja, det  er nesten som i Amerika, sa folk – der negrene ikke fikk gå på samme kafè som de hvite!  
Det ble oppstuss om saken.
Avisene skrev om den. Frisøren fikk gjennomgå. Noen tok parti for ham, men de fleste tok parti for den stakkars forfulgte SS-offiseren.

Det ble rettsaker og oppstandelse og mye snakk om saken, og i den vesle byen var det en gammel tannløs komiker som aldri hadde vært morsom, som leste om den.
Han bestemte seg for å lage en sketsj til revyen sin.

I revynummeret gjorde den gamle komikeren skånselløst narr av den vesle jødiske frisøren og kalte ham  nazi-frisør og lo og hånte ham. Flere tusen mennesker i byen så revyen og lo og moret seg. Den gamle komikeren fikk støtte og hjelp fra andre komikere som også synes at latterliggjøringen av den vesle jødiske frisøren var kostelig.
For på den tiden var det vanlig å gjøre narr av jødene i komikermiljøet.

 

 

For oss som lever idag, med den kunnskapen vi har, fremstår denne historien som grotesk.
Den gamle komikeren og kumpanene hans fremstår som noen av historiens mest ondskapsfulle og hjerteløse tosker, og oppførselen deres får folk som lever idag til å skamme seg.

Dette er lett å se i ettertidens lys.

Å forstå sin egen tid er ikke alltid lett.
Man står midt oppi sin egen tid.
Den er rundt en på alle kanter.
Blinkende, lysende i alle farger. Så fort går tiden.

Menneskene som levde på den tiden og som gikk og lo av revyen til den gamle komikeren og følte medynk med den stakkars SS-offiseren forstod heller ikke sin tid.

Goodbye Allah

“Kan de ikke bare innrømme det? Det er ikke innvandringen som er problemet.
Problemet er å få  få folket til å ta til seg den nye læra. Ny-trua. Allah-trua.”

Her kan du se hele det sensurerte innlegget, som ble fjernet fra min Facebook-profil og som førte til utestengelse fra Facebook. 

Folket og den Nye Læra                                                           

Igjen handler det om oss og dem.
Om “nordmenn” og “innvandrere”.
I en ny rapport – lagt frem i media – som selv gjerne, når det passer dem, omtaler en “innvandrer” som en “nordmann”.

Men når nordmenn faktisk består av innvandrede og fastboende – slik media også selv ynder å fremstille det – har media dermed gjort det umulig å for seg selv å  fortsatt snakke om “nordmenn” og deres negativitet mot “innvandrere” –  og fremdeles bli tatt alvorlig.

For hva er hvem og hvem er vi? Hvem har blitt mer positive til hva?
Hvem er det som i utgangspunktet var negative? Og hva var det de eller vi var så negative til? Var det menneskene selv man var negativ til – eller var det et verdisyn som er totalt i konflikt med det vestlige?
Og hvem var de som var skeptiske? Hva er det egentlig det handler om!?

Media og den fordomsfrie inkluderende venstresiden var de første til å propagandere for innføringen av et mangfoldig og tolerant Norge.

Men det hadde vi i virkeligheten allerede.

For virkelighetens nordmenn og medias vekslende “nordmenn” er og har alltid vært et sammensatt folkeslag.
Genetisk, religiøst og kulturellt – med et noenlunde felles verdigrunnlag.
Slik har det vært i tusen år.

Det norske mangfoldet er ikke noe som kom igår, med venstresidens multikulturelle hvitløksfolkedans i en gummibåt over Middelhavet.
Det norske mangfoldet har alltid vært her.

Men for media og venstre-eliten fantes det ikke noe slikt mangfold i Norge før de selv kom til makten, på Blindern og i NRK på 70-tallet.
Den norske befolkningen bestod inntil da av en gjeng rasistiske, trangsynte og fremmedfiendtlige heimfødinger, som  –
ved hjelp av media og toleranseakrobatene – nå endelig ser ut til å begynne å “lære seg” å godta fremmede mennesker.
Eliten har lært oss å bli åpne og tolerante – slik som de selv er i sin grenseløse verdensvandthet.

De har skjenket oss flerkulturen.

Fortell dette i de kosmopolittiske handels- og sjøfartsbyene!
Bergen, Stavanger, Tromsø!  Fortell det på hvert fiskevær,  pomorhandlende grenseovergang, hver Finnskogbygd! Fortell det til samene. Til sjøfolka.
Til vietnameserne.Nigerianerne og chilenerne. Til etterkommerne etter rogalandsvikingene og “Svartingene” fra Ishavet.
Fortell oss hvor rasistiske og fremmedfiendtlige “vi” var før. Før moskèene og rødvinen kom på bordet.
Før media og venstresiden skjenket oss Den Nye Læra. Åpnet våre hjerter, renset våre sinn. Viste oss den Rette Vei.

I denne fortellingen kan media og toleransedesperadoene aldri bli enige med seg selv om hva som er en nordmann.
Men de er som regel alltid enige om at  innvandrer betyr muslim. Og at en nordmann i bunn og grunn er en rasistisk heimføding.
Dersom han da ikke er innvandrer – altså muslim. Og dermed blir hedret med tittelen nordman

Så når “nordmenn” er “blitt mer positive” til “innvandrere” vil media og venstre-eliten gjerne at det skal være slik at det er de etniske vestlige presumptivt hvite  rasistiske nordmennene nå har blitt mer positive til islam. Til den Nye Læra.
At vi har lært.

Det er de “nordmennene” som har mest kontakt med “innvandrere” som er de som er minst negative til innvandrere, rapporterer de.
Altså minst negative til islam.
Skepsisen mot islam – som negativitet mot innvandring kalles – må derfor skyldes for lite innvandring, fastslår multikulturadoene.

Medisinen mot disse skadelige og sovjetfiendtlige holdningene er da altså  å eksponere pasienten for mer innvandring –
eller edderkopper eller hva nå den meningsløse fobien retter seg mot – altså: mer islam, flere moskéer, flere hijabber, flere kjønnsdelte klasserom, gymtimer, treningsstudioer, mer apartheid. Mer tran, helt til du venner deg til transmaken.

Så bare nordmennene lærer mer om islam – eller innvandring som det kalles når det skal være fint og duk på bordet – vil disse bli mindre skeptiske.
De vil bli åpne og tolerante. Mer avslappede. Skal jeg massere deg – du virker så anspent.

Vi  lærer at den nye trua ikkje er farlig fordi den er annsleis og rar! Etterkvart som ein blir kjend med ny-trua, blir me vande med ho.
Til slutt merkar ein ikkje skilnad. Alt er ens.
Bare dei gamle og dumme tolte ikkje den nye tida. Dei som var unge og åpne vart ikkje skremd av dette nye framande.

Snart omfavna “heile folket” “den nye læra”.

Det er som å lese Pravda.

Media fremstiller altså det flerkulturelle og tolerante som noe som ikke fantes før, men som nå er iferd med å oppstå –
omtrent som Stalins Sovjetmenneske –  fordi motstanden mot innvandring, altså mot islam – den nye læra – har blitt mindre.
Blandt folk flest.
De presumptivt rasistiske nordmennene, skurkene og kulakkene i denne fortellingen.

Til tross for at vi vet at nordmenn er og har alltid vært en sammensatt befolkning.
Kulturellt, religiøst og genetisk.

Til tross for at vi vet at innvandrere også er en sammensatt gruppe.
Kulturellt, religiøst og genetisk.

Så når rapporten stiller sitt spørsmål: “Er du positiv til innvandring!?” svarer du kanskje ja.
På spørsmålet om innvandring.
For du er kanskje innvandrer selv. Eller har ektefelle eller kollegaer, foreldre, slektninger, naboer, venner, barndomskamerater som har innvandret til Norge.
Fra Thailand. Polen. Fillippinene. Chile. Brasil. Vietnam. Og alle de andre nasjonalitetene som ingen gidder å ofre sendetid på.
Katolikk. Buddhist eller sikh. Eller noen av de andre religionene som ikke teller i den nye multikulturen.

Da kan journalistene lese rapporten og fortelle at skepsisen mot islam er i ferd med å forsvinne. Den nye læra vinner fram.
Bare siste skanse står igjen.
De gamle. Dumme. De som ikke følger med i tiden, men som fremdeles holder fast på de norske verdiene.

For snart tok heile folket imot den nye læra! Skoleborna helsar Lenin!
Berre nokre gamle bøndar heldt fortsatt fast på å dyrke dei gamle gudane!
Ungdommen følger med i tiden og velger islam! Framtida og romrakettanes religion!

Men når skal redaksjonen i Pravda våge å stille oss – alle oss – innvandrede nordmenn og norske innvandrere – spørsmålet i klartekst:
Har du blitt mer positiv til den nye læra!? Til Allah-trua!?

Eller er du en av dem som forlot den i ditt gamle hjemland? Som brøt med den her i ditt nye hjemland? Som forstod at hat ikke var toleranse.
At kjønnsapartheid ikke var likeverd. At tvang ikke var frihet. At uniformering ikke var mangfold.
At en bok skrevet for over tusen år siden ikke kan dirigere oss som lever idag.

Hvorfor selger “Landeplagen” så godt? Hvorfor finnes Ex-Muslims of Norway? Hvorfor er et parti som arbeider for integrering  blitt valgt inn i regjeringen?

Og hvorfor er skepsisen til den nye læra blitt så stor,
at rettroende partikamerater og  ihuga misjonærer oftere og oftere må rope på nasjonale handlingsplaner for å stagge folkets motstand?

Kan de ikke bare innrømme det? Det er ikke innvandringen som er problemet.
Problemet er å få  få folket til å ta til seg den nye læra. Ny-trua. Allah-trua.

 

Det nenetsiske ordet “Sikhirtyia”, som mine forfedre kalte seg, betyr direkte oversatt “Svartingene” på nenetsisk.Siden nordmenn alltid har vært et sjøfarende folk og et handelsfolk, har dagens nordmenn, slik som jeg, våre røtter i mange folkeslag, kulturer og religioner.

 

Du er hjertlig velkommen til å være venn eller følge meg på Facebook! Sånn ser den nye profilen min ut! 🙂

 

 

Ytringsfrihet på norsk

“Felles for oss som får sin profil og sine grupper stengt og innlegg sensurert er at vi i våre innlegg kritiserer ideologier som oppfattes som truende overfor det norske demokratiet.

Dette er helt legitim kritikk som er beskyttet av den norske grunnlovsfestede ytringsfriheten.”

Da profilen min ble stengt ned, henvendte jeg meg til Facebook:

Til Släger Kommunikasjon

ved Jalila Bouzaida, på vegne av Facebook.
Kundekoordinator | Släger Kommunikasjon

Kongens gate 11 0152 OSLO,
Besøksadr: Inngang Nedre Slottsgate
Web: slaeger.com

Mitt navn er Karine Haaland,
jeg er en offentlig person i Norge, en forfatter, illustratør, debattant og blogger i den fullt lovlige norske publikasjonen nettavisen.no.

Min Facebook-profil har nå blitt stengt, og innlegg blitt fjernet med beskyldninger om at innholdet driver “angrep på mennesker på bakgrunn av rase, etnistitet, nasjonal tilhørigehet, religiøs tilhørighet, seksuell legning, kjønn eller funksjonshemning.” og at jeg ikke er en virkelig person.

Dette er usant.
Beskyldningene er grunnløse.

Jeg vil at Facebook skal gjenåpne profilen min og jeg forventer Facebooks velvilje og samarbeid i forbindelse med dette.

For å få tilgang til min egen Facebook-profil må jeg nå legitimere meg for å  besvise at jeg er virkelig person.

Dette har jeg gjort alle de gangene dette tidligere har skjedd med mine Facebook-profiler.
Når jeg så sender inn legitimasjon, blir denne ikke godtatt av Facebook.
Jeg må da åpne en ny profil.
I nesten ti år har dette pågått.

Jeg er ikke den eneste som får sin profil og gruppe/grupper stengt og sine innlegg sensurert på denne måten.

Felles for innlegg som sensureres og profiler og grupper som blir stengt, er at innleggene, profilene og gruppene skriver om det norske samfunnet og våre verdier og om ideologier som oppfattes som truende mot dette.

Denne sensuren og påfølgende utestengelsen skjer – i mitt tilfelle – alltid  i forbindelse med at det har blitt postet innlegg på min profil hvor den norske befolkningen fremstilles som humane og vennlige og det norske samfunnet beskrives som historisk flerkulturelt og tolerant .
Og  hvor det rettes kritikk mot ideologier som offentlig fremsetter dehumaniserende og rasististiske ytringer om etniske nordmenn.

Når Facebook i Norge, på grunnlag av slik rapportering av slike innlegg og profiler, sensurerer og stenger disse, fremstår Facebook i Norge som et verktøy for totalitære ideologier som ønsker å sensurere kritikk rettet mot dem selv, og som ønsker at deres dehumaniserende karakteristikker av etniske nordmenn skal få stå uimotsagt i offentligheten.

Facebook i Norge fremstår her som et verktøy for totalitære ideologier slik vi kjenner fra det gamle DDR og fra det religiøse diktaturet i Iran.

Er dette en rolle som Facebook, med sin opprinnelse i ytringsfrihetens hjemland USA, ønsker å ha?

 

Felles for oss som får sin profil og grupper stengt og innlegg slettet er at vi i våre innlegg kritiserer ideologier som oppfattes som truende overfor det norske demokratiet.

Dette er helt legitim kritikk som er beskyttet av den norske grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Den norske grunnloven med sin ytringsfrihet, er direkte inspirert av den amerikanske grunnloven av 1791, som også inneholder, i sitt første tillegg i den velkjente Bill of Rights, en klausul hvor USA’s ytringsfrihet er sikret.

USA er hjemlandet til Facebooks grunnlegger og dets opprinnelsesland.
Om Facebook velger å ikke lenger respekterer sitt opprinnelsesland USA’s grunnlov, med den av alle andre mennesker høyt respekterete og anerkjente Bill of Rights, kan jeg dessverre ikke gjøre noe med dette.

Men når  Facebook opererer i Norge forventer jeg  at Facebook respekterer norsk lov og med den vår grunnlovfestede ytringsfrihet, slik den beskrives i Grunnlovens § 100:

“Ytringsfrihet bør finne sted.
[ ]
Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. [ ] Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.”

Vår ytringsfrihet i Norge er regulert gjennom Straffelovens § 185 av 2005, som gjør det straffbart å fremsette hatefulle ytringer overfor personer på bakgrunn av deres etniske, nasjonale, religiøse tilhørighet, homofile legning eller funksjonshemning.

Det skulle la seg gjøre for Facebook, slik som alle andre selskaper som opererer i Norge, å forholde seg til dette.

Jeg vil at Facebook i Norge skal gjenåpne profilen min.
Slik Facebook har måttet gjenåpne profilen til andre offentlige personer og debattanter i ytringsfrihetens Norge.
Som har blitt utsatt for tilsvarende hets og trakassering.

Innholdet i  denne mailen er publisert på min blogg i nettavisen.no.

Jeg er frem til og forventer Facebook i Norges samarbeid og velvilje i denne saken.

Med vennlig hilsen, Karine Haaland,
forfatter, illustratør, debattant og blogger.”

 

Innlegget som førte til at jeg ble sensurert og utestengt kan du se her på bloggen på lørdag!

 

 

 

Hvis du vil følge meg på min nye profil er du hjertlig velkommen til det!

Sånn ser den ut:

 

 

Elitens siste krampetrekninger.


“- og dette er nettopp  hovedpoenget i innlegget som ble sensurert og førte til utestengelse,
og som må ha såret mest og truffet noens ømmeste og mest arrogante og fisefine tå.”

 

Godt nyttår.

Det nye året åpnet for meg – og en del andre – med at  Facebook-profilene våre ble stengt ned.

Dette pleier å skje for min del i sammenhenger hvor  jeg poster innlegg hvor det tradisjonsrike norske  flerkulturelle samfunnet hylles – og ideologier,  som etter min mening  truer dette flerkulturelle mangfoldet, blir kritisert.

Jeg lager da en ny profil og bygger denne opp igjen.
Denne gangen har jeg henvendt meg til Facebook i Norge og gitt beskjed om at jeg ønsker at min profil skal gjenåpnes og at jeg ser frem til deres samarbeid i forbindelse med dette.

Facebooks begrunnelse for nedstengelsen har denne gang vært, som alltid – med bakgrunn i et sensurerte innlegg – at dette innlegget er “et angrep på mennesker på bakgrunn av rase, etnisitet, nasjonal tilhørighet, religiøs tilhørighet, seksuell legning, kjønn et.c.”

I det sensurerte innlegget “Folket og den Nye Læra” hevder jeg at Norge alltid har vært etnisk, religiøst og kulturellt mangfoldig og at det var vi – folk flest – som selv hadde skapt dette velfungerenede flerkulturelle samfunnet, og ikke den venstreorienterte elitens tvang.

En helt legitim kritikk, beskyttet av den norske Grunnlovens § 100 som omfatter ytringsfriheten.
[ ] Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver.[]

Mine innlegg angriper aldri enkeltpersoner eller grupper på grunn av  rase, nasjonal tilhørighet eller religion.  De er derfor ikke i strid med Straffelovens § 185 som omhandler denne type angrep.

Mine innlegg kan latterliggjøre totalitære ideologier, handlinger og holdninger. Men de hetser ikke mennesker og folkegrupper.

Sensuren er grunnløs og uberettighet.

Innlegget mitt og profilen min er blitt rapportert på en slik måte at den utløser en automatisk standardsensur og utestengelse – slik mange får erfare i disse dager.

Det er logisk å slutte at de stemmene som enkelte ønsker å få fjernet gjennom slik organisert rapportering er de stemmene som retter ubehagelig fokus mot dem selv og til og med også gjør herlig narr av deres fjollete handlinger, holdninger, ideologi og lære.

Det er lett å forstå hvilke hårsåre persilleblad som nå stormer på sine ømme tær til rapporteringsknappen i disse dager.

” -om det flerkulturelle samfunnet skal lykkes videre må det være vår – folk flests –  fortjeneste.
Ikke elitens tvang og kontroll.”

Mange som jeg, som skriver om samfunnet vårt og den norske kulturen vår – uten hat eller trusler –  men med legitim kritikk av ideologier og religioner som oppfattes som truende overfor dette, blir sensurert og utestengt  etter Facebooks “rasismeparagraf”.
Begrunnelsen er alltid klassikeren  “rasistisk hets av folkegruppe”.
.
Vi er også en sammensatt gruppe, vi som blir sensurert for å skrive om det norske samfunnet, når det gjelder – for å si det med Facebook – rase, etnisitet, nasjonal tilhørighet, religiøs tilhørighet.

Akkurat som Norge alltid har vært!
 
Og dette er nettopp hovedpoenget i innlegget som ble sensurert og førte til utestengelse,
og som må ha såret mest og truffet noens ømmeste og mest arrogante og fisefine tå!

Nemlig at i innlegget  “Folket og den Nye Læra” – som utløste sensuren og utestengelsen – hevder jeg at Norge historisk alltid har vært etnisk, religiøst og kulturellt mangfoldig.
Og at det var vi – folk flest – som hadde skapt dette tolerante og velfungerenede flerkulturelle samfunnet helt selv.
Lenge før rødvinen, moskèene og direktivene kom på bordet.

Jeg skjønner at dette ble for sterk kost for den venstreorienterte og den islamistvennlige eliten i Norge.
At det var vi – folk flest –  som hadde skapt det flerkulturelle samfunnet.

Og ikke de.

At de selv ikke hadde skapt annet enn splid og forbannelse gjennom sin elitistiske og arrogante tvangsinnføring av total toleranse for islam i Norge, og gjennom sin monomane terping om at enhver innvandrer representerer denne religionen.

I det sensurerte innlegget jeg hevder at vi – folk flest –  aldri har vært rasister og fremmedfiendlige, slik det gneldres om kontinuerlig fra øverste venstre hold.
Vi har faktisk drevet dette flerkulturelle samfunnet profesjonellt helt selv i tusen år, lenge før Marx og Muhammed tok sine første famlende steg ut på dansegulvet og skulle tvinge oss andre til å lystre deres stivbente trinn..

Og om det flerkulturelle samfunnet skal lykkes videre må det være vår – folk flests –  fortjeneste.
Ikke elitens tvang og kontroll.

Det sensurerte innlegget “Folket og den Nye Læra” som førte til utestengelse fra Facebook vil du kunne lese i sin helhet her på bloggen iløpet av kort tid!     I mellomtiden er du hjertlig velkommen til å gjenoppta kontakten på min midlertidige profil på Facebook!