hits

Ytringsfrihet på norsk

kommentarer 27 kommentarer

"Felles for oss som får sin profil og sine grupper stengt og innlegg sensurert er at vi i våre innlegg kritiserer ideologier som oppfattes som truende overfor det norske demokratiet.

Dette er helt legitim kritikk som er beskyttet av den norske grunnlovsfestede ytringsfriheten."

Da profilen min ble stengt ned, henvendte jeg meg til Facebook:

Til Släger Kommunikasjon

ved Jalila Bouzaida, på vegne av Facebook.
Kundekoordinator | Släger Kommunikasjon

Kongens gate 11 0152 OSLO,
Besøksadr: Inngang Nedre Slottsgate
Web: slaeger.com

Mitt navn er Karine Haaland,
jeg er en offentlig person i Norge, en forfatter, illustratør, debattant og blogger i den fullt lovlige norske publikasjonen nettavisen.no.

Min Facebook-profil har nå blitt stengt, og innlegg blitt fjernet med beskyldninger om at innholdet driver "angrep på mennesker på bakgrunn av rase, etnistitet, nasjonal tilhørigehet, religiøs tilhørighet, seksuell legning, kjønn eller funksjonshemning." og at jeg ikke er en virkelig person.

Dette er usant.
Beskyldningene er grunnløse.

Jeg vil at Facebook skal gjenåpne profilen min og jeg forventer Facebooks velvilje og samarbeid i forbindelse med dette.


For å få tilgang til min egen Facebook-profil må jeg nå legitimere meg for å  besvise at jeg er virkelig person.

Dette har jeg gjort alle de gangene dette tidligere har skjedd med mine Facebook-profiler.
Når jeg så sender inn legitimasjon, blir denne ikke godtatt av Facebook.
Jeg må da åpne en ny profil.
I nesten ti år har dette pågått.

Jeg er ikke den eneste som får sin profil og gruppe/grupper stengt og sine innlegg sensurert på denne måten.

Felles for innlegg som sensureres og profiler og grupper som blir stengt, er at innleggene, profilene og gruppene skriver om det norske samfunnet og våre verdier og om ideologier som oppfattes som truende mot dette.

Denne sensuren og påfølgende utestengelsen skjer - i mitt tilfelle - alltid  i forbindelse med at det har blitt postet innlegg på min profil hvor den norske befolkningen fremstilles som humane og vennlige og det norske samfunnet beskrives som historisk flerkulturelt og tolerant .
Og  hvor det rettes kritikk mot ideologier som offentlig fremsetter dehumaniserende og rasististiske ytringer om etniske nordmenn.

Når Facebook i Norge, på grunnlag av slik rapportering av slike innlegg og profiler, sensurerer og stenger disse, fremstår Facebook i Norge som et verktøy for totalitære ideologier som ønsker å sensurere kritikk rettet mot dem selv, og som ønsker at deres dehumaniserende karakteristikker av etniske nordmenn skal få stå uimotsagt i offentligheten.

Facebook i Norge fremstår her som et verktøy for totalitære ideologier slik vi kjenner fra det gamle DDR og fra det religiøse diktaturet i Iran.

Er dette en rolle som Facebook, med sin opprinnelse i ytringsfrihetens hjemland USA, ønsker å ha?

 


Felles for oss som får sin profil og grupper stengt og innlegg slettet er at vi i våre innlegg kritiserer ideologier som oppfattes som truende overfor det norske demokratiet.

Dette er helt legitim kritikk som er beskyttet av den norske grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Den norske grunnloven med sin ytringsfrihet, er direkte inspirert av den amerikanske grunnloven av 1791, som også inneholder, i sitt første tillegg i den velkjente Bill of Rights, en klausul hvor USA's ytringsfrihet er sikret.

USA er hjemlandet til Facebooks grunnlegger og dets opprinnelsesland.
Om Facebook velger å ikke lenger respekterer sitt opprinnelsesland USA's grunnlov, med den av alle andre mennesker høyt respekterete og anerkjente Bill of Rights, kan jeg dessverre ikke gjøre noe med dette.

Men når  Facebook opererer i Norge forventer jeg  at Facebook respekterer norsk lov og med den vår grunnlovfestede ytringsfrihet, slik den beskrives i Grunnlovens § 100:

"Ytringsfrihet bør finne sted.
[ ]
Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. [ ] Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

Vår ytringsfrihet i Norge er regulert gjennom Straffelovens § 185 av 2005, som gjør det straffbart å fremsette hatefulle ytringer overfor personer på bakgrunn av deres etniske, nasjonale, religiøse tilhørighet, homofile legning eller funksjonshemning.

Det skulle la seg gjøre for Facebook, slik som alle andre selskaper som opererer i Norge, å forholde seg til dette.


Jeg vil at Facebook i Norge skal gjenåpne profilen min.
Slik Facebook har måttet gjenåpne profilen til andre offentlige personer og debattanter i ytringsfrihetens Norge.
Som har blitt utsatt for tilsvarende hets og trakassering.


Innholdet i  denne mailen er publisert på min blogg i nettavisen.no.

Jeg er frem til og forventer Facebook i Norges samarbeid og velvilje i denne saken.

Med vennlig hilsen, Karine Haaland,
forfatter, illustratør, debattant og blogger."

 

Innlegget som førte til at jeg ble sensurert og utestengt kan du se her på bloggen på lørdag!

 

 

 

Hvis du vil følge meg på min nye profil er du hjertlig velkommen til det!

Sånn ser den ut:

 

 

27 kommentarer

Bjørn Bråthen

11.01.2018 kl.23:04

Har du fått noe svar fra Facebook ??

Karine Haaland

11.01.2018 kl.23:10

Bjørn Bråthen: Publiserer svart når jeg får det!
Imorgen eller lørdag legegr jeg it innlegget som førte til rapporteringen!
Så kan du s selv! :)

Bjarne Bjørnehi

11.01.2018 kl.23:57

Facebook er selv en autoritær institusjon, i tillegg til å være et nyttig redskap for andre autoritære bevegelser og personer. Gitt den dominerende posisjonen Facebook har fått kan jeg forstå at mange finner det nyttig eller svært fristende å være medlem, men selv er jeg det ikke.

Den som deltar på Facebook bidrar aktivt til å styrke dette autoritære, lukkede og proprietære selskapet. Å komme etterpå og sutre over at selskapet oppfører seg som det det er, fremstår som både dumt og latterlig.

Karine Haaland

12.01.2018 kl.00:34

Bjarne Bjørnehi: Her er jeg ikke enig med deg. Facebook i seg selv er i prinsippet demokratisk, og har vært en av de arenaene som som har ført til at motstanden mot venstreeliten har "konsollidert seg" som det heter på fint, og vunnet frem.

Det er de de organiserte sabotørgruppene som misbruker Facebooks sensurfunksjon som er autoritære og og totalitære, etter min mening.

Jeg sutrer ikke. Jeg har blitt lovet ytringsfrihet i det offentlige rom, gjennom vår grunnlov, og jeg mener at jeg da skal ha rett til å benytte meg av den, og at Facebook skal følge norsk lov i Norge

Janne Langemyr

12.01.2018 kl.10:14

Helt enig med deg, Karine!
Og Bjarne Bjørnehi: Det er ikke dumt eller latterlig å stå opp for ytringsfriheten!

Karine Haaland

12.01.2018 kl.14:07

Janne Langemyr: Takk!!! :)

V.

12.01.2018 kl.10:35

Ære være for at du orker. ;) Nå har svenskene en lov mot å publisere bilder fra ulykker (herunder antakelig slike "ulykker" som demonstrasjoner og kriminell aktivitet også) Slik at myndigheter (med Facebook i hånd som operatør) kan ha full kontroll på informasjonen som slipper ut. (Politiet hadde HUNDRE % oversikt....fengsel på deg dersom du mener noe annet)

Og jeg tror at det sniker seg innpå i alle sprekker, omtrent som musene i potetkjelleren på høsten. Jeg heier på deg!

Karine Haaland

12.01.2018 kl.14:07

V.: :) At jeg orker!? :)
Det er bare å få tatt de med èn gang!
Det er som med musa - :) - tar du dem ikke med èn gang,
blir det litt av an jobb å få de ut senere!!! :)
Jeg tar dette nå med en gang - og klynger de opp med èn gang!
Dette er en alvorlig trussel mot ytringsfriheten, slik den er nedfelt i vår grunnlov! Så det er bare å slosst litt for landet sitt! :)

Laila

12.01.2018 kl.11:42

Jeg er helt enig med deg Katrine!

Laila

12.01.2018 kl.12:43

Man burde jo også forvente at de norske myndighetene gjorde mer for at de som driver her i landet følger norsk lov. Eller kanskje det har noe med at siden facebook er fra USA så følger de USAs lover? Men det kan jo også godt være at de norske myndigheters ser seg tjent med sensur. Kritikk av en viss religion blir vel ikke akkurat sett på som positivt her heller. Det er helt ubegripelig. Man er livredde for å bli ansett som rasist, man kan vel si at islam har mye makt, som i Iran. Og noen har jo noe å vinne på det. Det er politikk! Det sier seg selv at for de som vil ha makt politisk gjelder det å være med på laget til de politisk korrekte og selv om høyresiden vinner frem i Europa er det nok fortsatt sosialistene som styrer det meste og da i skjul.

Karine Haaland

12.01.2018 kl.14:04

Laila: Riktig. Nå er det sånn at en norske Grunnloven, me sin ytringsfrihet, er nærmest en kopi av den amerikanske, med sin "Bill of Rights".
I "Bill of Rights" er det første tillegget det som omfatter ytringsfriheten!
I illustrasjonen er det også et utdrag fra denne teksten! :)
Så om Facebook nekter å følge norsk lov, nekter de også å rette seg etter den amerikanske grunnloven! :)

CMS

12.01.2018 kl.12:55

Denne linken gjelder Twitter, men siden det er samme ulla på FB antar jeg at de gjør lignende ting. Jeg mistenkte at noe sånt skjedde meg et par ganger, og igår leste jeg denne artikkelen om "shadow bans". For å si det sånn: Nå er jeg sikker!

http://thefederalist.com/2018/01/11/twitter-employees-brag-about-shadow-banning-users-video/

Karine Haaland

12.01.2018 kl.14:02

CMS: Takk! Her er det jo twitter-ansatte selv som sensurer bort ting de "ikke liker".
Når det gjelder Facebook har du grupper av publikum som har organisert seg og overtatt redaktør-rollen.
Det er ganske alvorlig.
Jeg anser dette som en trussel mot våt ytringsfrihet som er nedfelt i Grunnloven og regulert gjennom straffeloven.

Leif Rømcke

12.01.2018 kl.13:19

Anbefaler alle å utforske alternativer til FB. Man behøver ikke «å flytte/flykte over» med en gang, men man bør bruke litt tid til å gjøre seg kjent med en annen plattform. Blir man utestengt for en stund eller for alltid, så blir overgangen ikke så vanskelig.

Har selv vært på Minds.com i to måneder og observert at folk utforsker alternativer til FB. Den siste jeg har sett der av kjente personer, er Jordan Peterson (@JordanPeterson). Minds.com er fremdeles i beta, men den virker. En fordel med beta versjonen, er at man da kan være med på å påvirke hva sluttproduktet skal inneholde... 🤔

Karine Haaland

12.01.2018 kl.13:59

Leif Rømcke: Tusen takk!!! Russiske VKontakt er også et alternativ! :)

Skvatt

12.01.2018 kl.14:58

Nei, sånn ofseleg ytringsfridom dei kallar er ikkje naudsynt i eit varmt og inkluderande samfunn. Istaden lyt alle samfunnsengasjerte menneskje taka sånt gildt og sælt ytringsansvar, nett slik høgmoralske Støre hev visdomen til å krevje. So hyll visdomen åt sjølvaste Fjøsbokji for å syta føre at moralsk høgverdeg ytringsansvar verte synt. Halleluja!

Karine Haaland

12.01.2018 kl.15:39

Skvatt: :D :D :D Jeg ler høyt!!! :D

Kari

12.01.2018 kl.15:17

Kjære Karine!

Tusen takk for at du gjør dette nå og er en så viktig stemme i vår kamp for å bevare ytringsfriheten vår som folk har måttet kjempe for å få. Det er galskap det som skjer nå i Norge også, der folk ikke lenger tør å si sin mening i det offentlige rom. De som ønsker å belyse og sette kritisk søkelys på hva som foregår nå ifht det som skjer med innvandring, et feilslått multikulturelt samfunn, ekstremt menneskefiendtlige krefter, en politisk og religiøs ideologi som islam som stadig øker i omfang og konsekvenser, (konedrap, drap av døtre som finner seg norske kjærester, total kontroll av jenter, voldelige innvandrergjenger der gutter banker opp norske tenåringer, de blir totalt kneblet i samfunnet. Venner og kjente tør knapt uttale seg og på fb er det kvelende taust. Slik skal vi ikke ha det og jeg grøsser med tanke på våre barn og neste generasjon som risikerer å bli i mindretall i etnisitet i vårt eget land.

Nå må noen snart sette en stopper for dette, så tusen inderlig takk for at du er så tøff og står opp og sier i fra.. Alt for få tør dette!

Karine Haaland

12.01.2018 kl.15:38

Kari: Selv takk til deg!!!!!
Jeg synes jeg må slå et slag fopr ytringsfriheten! Den er nedfelt i den norske grunnloven, i likhet med den amerikanske!
Dette var den første loven de vedtok da de skapte det nye frie landet!
Den norske grunnloven er inspirert av denne!
Amerikanerne ville fri seg fra tvang - og særlig religiøs tvang!
De visste hva de gjorde!
Nå må vi gjøre det samme på nytt! :) :) :)

ACAB

12.01.2018 kl.15:59

Du sletter alltid innlegga mine i bloggen din så du får ikke noe støtte av meg annet enn et råd om å slutte å bruke facebook.

Karine Haaland

12.01.2018 kl.16:09

ACAB: Jeg sletter ingen innlegg i bloggen. Men det kan hende at det kommer innlegg som er en avsproing og/eller misforståelse av det teksten dreier seg om - slik at det blir underlig å lese kommentaren for andre - dvs. - man mister litt tråden på hva man egentlig snakket om! :)
Slike innlegg lar jeg være å publisere! :)
Det samme gjelder innlegg som er lange og innviklede og holder alle muslimer i rette for islams vanvidd! :)
Det er ikke rettferdig, synes jeg.
De som lider mest under islam er jo de som er "fanget" i religionen selv!

Karin Elise

12.01.2018 kl.16:34

Flott at du kjemper for ytringsfriheten! Mange vet ikke hvor viktig den er før det er for sent. Jeg har også opprettet en profil på VK.com. Hvis noen av de med mange følgere på FB starter en kampanje for VK.com, tipper jeg snøballen ruller fort. FB har blitt alt for mektig.

Karine Haaland

12.01.2018 kl.16:59

Karin Elise: Takk! Har også profil på VK. Skal begynne å bygge nettverk etterhvert når jeg får tid! :)

Erik Westre

13.01.2018 kl.04:28

Problemet med alternativer til Facebook, er at man kun når de som allerede søker på alternative kilder. Det blir litt som å misjonere i egen menighet. Med Facebook så når man den jevne nordmann. De som ellers kun får nyheter fra MSM.

For de som er interessert, så er Diaspora en alternativ plattform der man ikke vil bli hverken utestengt eller blokkert for å være politisk ukorrekt. Men som sagt, hvermannsen har ikke Diaspora.

Ellers så kan jeg ikke forstå hvorfor du blir utestengt. Det er jo mange andre som er veldig ekstreme uten å bli utestengt. Så jeg kan tenke meg 2 grunner. Du har noen "fiender" som konstant rapporterer deg i det du er tilbake igjen. Det andre jeg kan tenke meg er at siden du er dyktig, så blir du en større trussel enn de som bare langer ut i sinne og frustrasjon. Uansett, stå på.

Karine Haaland

13.01.2018 kl.09:57

Erik Westre: Tusen takk! Ja, det stemmer at jeg og flere andre, bl.a debattantene Shurika Hansen og Jenaette Etnetstad har vært utsatt for det samme.
Det er en navngitt person som har organisert rapportering av oss og også fremsatt drapstrusler på Facebook.
Denne personen får bli på Facebook, mens vi blir trakassert og sensurert.
Takk for din støtte!

Erik

14.01.2018 kl.03:23

Ja, dere er tøffe alle tre. Det er trist at de fleste norske feminister ikke støtter unge tøffe jenter som står opp mot den religiøse og sosiale kontrollen i enkelte innvandrermiljøer. Man skulle tro at det var førsteprioritet etter å ha oppnådd så mye for etniske norske kvinner.

Men neida, den nedrige kulturrelativismen trumfer alt, og det fører til at feminismen totalt svikter disse modige unge kvinnene. Det finnes kun noen få profilerte kvinner som står opp for dem. Som deg, Storhaug og noen ytterst få andre. og alle får svi for det. Vi på høyresiden kalles rasister, men det er hos oss at disse unge modige jentene får støtte. Det burde være et tankekors både for antirasister og feminister, og ikke minst for MSM.

Dere kan være stolte av dere selv. Alle tre. Dette er krefter det kreves mot for å legge seg ut med.

Karine Haaland

14.01.2018 kl.16:31

Erik: Takk! Skal hilse til Shurika Hansen og Jeanette Etnestad! :)

Skriv en ny kommentar